Przejdź do stopki

Majątek trwały

Treść

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Imielin.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, nie posiada osobowości prawnej.

Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas określony nieruchomością gruntową położoną w Imielnie przy ul. Sapety o powierzchni 21 858,8 m2. Wymienioną nieruchomość stanowią działki nr 740/81, 764/81, 677/82 , 768/82, 762/81 zapisane w księdze wieczystej KA1T/18487.

 Na nieruchomości znajduje się budynek dwukondygnacyjny murowany,  podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 3 187,77 m2 i kubaturze 14 695 m3.

Wartość majątku trwałego Szkoły Podstawowoej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie na dzień 31.12.2020r. wynosi: 924 254,54

    

5283