Przejdź do stopki

zakończone

Treść

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
INFORMACJA - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PROTOKOŁY Z OTWARCIA OFERT
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY 

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE 

PROJEKT UMOWY 

OŚWIADCZENIA O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU WSTĘPNYM 

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Imielinie w okresie od 01.03.2022 do 31.12.2022”

4050