Przejdź do stopki

ogłoszenia o zamówieniu

Treść

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY "SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWOEJ NR 1 W IMIELINIE W OKRESIE OD 02.01.2024 - 31.12.2024"

SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W IMIELINIE W OKRESIE OD 02.01.2024 DO 31.12.2024 - FORMULARZ

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

FORMULARZ OFERTOWY 

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE 

OŚWIADCZENIA O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU WSTĘPNYM 

INFORMACJE OGÓLNE (IDENTYFIKACYJNE) POSTĘPOWANIA 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PROTOKOŁY Z OTWARCIA OFERT 
INFORMACJA O KWOCIE 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W IMIELINIE W ROKU 2023"
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
FORMULARZ OFERTOWY
OŚWIADCZENIE WSTĘPNE
PROJEKT UMOWY
OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU WSTĘPNYM 

 

 

 

 

 

 

 

4470