Przejdź do stopki

Informacje o jednostce

Treść

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie jest publiczną, bezpłatną szkołą, powołaną do życia 1 września 2017 roku. Mieści się w budynku byłego gimnazjum przy ulicy Sapety 8.

Szkoła Podstawowa Nr 1 W Imielinie jest  nowoczesną placówką, która wychowuje i kształci młodych ludzi, opierając się na słowach zawartych w wizji szkoły:

Nasza szkoła jest przyjazna uczniowi, zapewnia dobrą edukacją, kształtuje szacunek do innego człowieka.

Dlatego nasz absolwent:

Właściwie planuje swoją przyszłość.

Potrafi współdziałać na rzecz dobra własnego i innych ludzi.

Promuje zdrowy styl życia.

Jest patriotą małej i wielkiej ojczyzny, jest obywatelem świata.

Dążąc do ciągłego doskonalenia oraz zmierzając do zaspokojenia wymagań klienta oraz wymagań przepisów, nasze cele podlegają okresowym przeglądom, aby wprowadzić niezbędne modyfikacje 
i uzupełnienia.

Szkoła posiada 17 sal lekcyjnych dobrze wyposażonych w niezbędne pomoce dydaktyczne, w tym:

pracownie:

j. polskiego. historyczną, matematyczną, geograficzną, fizyczną, chemiczną, biologiczną, muzyczną oraz informatyczną wyposażoną w stałe łącze internetowe

bibliotekę – a w niej bogaty księgozbiór rozwijający wyobraźnię uczniów, poszerzający ich wiedzę            i umiejętności, z dostępem do internetu,

boiska - do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz bieżnię,

salę gimnastyczną - z bogatym zapleczem sprzętu sportowego,

świetlicę - gdzie odbywają się ciekawe zajęcia,

stołówkę - w której każdy uczeń może smacznie zjeść,

sklepik - doskonale zaopatrzony we wszystkie potrzebne produkty.

W szkole każdy może skorzystać z fachowej opieki medycznej oraz psychologicznej.

Od roku 2017  szkoła prowadzi klasy sportowe – sekcja piłki nożnej i gimnastyki artystycznej.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie posiada:

  • Certyfikat ISO 9001 : 2015,
  • Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w czterech obszarach:

- koncepcja pracy szkoły,

- zarządzanie i organizacja,

- kształcenie,

- wychowanie i opieka,

  • Certyfikat Dobroczynności,
  • Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim i Międzynarodowym Projekcie "Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”,
  • Certyfikat  uczestnictwa w V Śląskim Forum Klubów Europejskich,
  • Certyfikat „Szkoły bez przemocy”,
  • Certyfikat „Szkoły Bezpiecznego Internetu”
  • ​Certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”.
  • Certyfikat  „Bezpiecznej szkoły”.
  • Certyfikat „ Pracodawca przyjazny pracownikom”.

Szkoła osiąga wysokie efekty kształcenia potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych. Wskaźniki EWD lokują placówkę w kategorii Szkół Sukcesu. W procesie ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, we wszystkich ocenianych sześciu kategoriach dotyczących organizacji procesu kształcenia, szkoła uzyskała najwyższe noty. 

 

5039